Badania i obserwacja pod mikroskopem

Kategorie

Laboratoria mikrobiologiczne i hodowle tkankowe – obszary działania

Laboratoria mikrobiologiczne prowadzą badania i analizę drobnoustrojów przez m.in.:

 • testy i badania mikrobiologiczne,
 • analizę próbek żywności i wody,
 • monitorowanie i kontrolę chorób zakaźnych.

Hodowle tkankowe zajmują się rozmnażaniem i hodowlą komórek, tkanek lub organów poza żywym organizmem. Ta zaawansowana technologia biomedyczna ma zastosowane, między innymi w:

 • leczeniu chorób,
 • produkcji białek rekombinowanych,
 • inżynierii tkankowej – tworzeniu nowych tkanek i narządów,
 • produkcji szczepionek.

Laboratoria mikrobiologiczne i hodowle tkankowe – podstawowe narzędzia

Narzędzia, które oferujemy w tej kategorii, odgrywają istotną rolę w laboratoriach zajmujących się zarówno mikrobiologią, jak i hodowlą tkankową.

Narzędzia do przygotowywania i transferu płynów:

 • Ezy bakteriologiczne służą do przenoszenia z jednego podłoża na inne materiału w postaci zawiesiny bakterii lub próbki pobranej z kolonii bakteryjnej. Laboratoria mikrobiologiczne i hodowle tkankowe wykorzystują ezy zakończone tzw. oczkiem, zwanym też pętelką, płaskie lub ostre.
 • Głaszczki laboratoryjne – to narzędzia używane przy posiewaniu cieczy (np. hodowli bakteryjnych) metodą posiewu gładzonego, w celu równomiernego zajęcia całej powierzchni i uzyskania podłoża regularnie usianego pojedynczymi koloniami lub pokrytego rosnącymi mikroorganizmami.
  Narzędzia do hodowli mikroorganizmów:
 • Szalki Petriego – płytki szklane lub plastikowe o określonym rozmiarze, które służą do hodowli mikroorganizmów. Laboratoria mikrobiologiczne używają ich do izolacji, hodowli oraz obserwacji mikroorganizmów na agarze.
 • Wymazówki – narzędzia służące do pobierania próbek biologicznych np. z jamy ustnej, gardła czy skóry. Są wykorzystywane do izolacji i transportu próbek do badań mikrobiologicznych oraz diagnostyki chorób.

Przeprowadzony wyżej podział narzędzi ze względu na ich funkcje pomaga zrozumieć, jakie zadania powierzają im laboratoria mikrobiologiczne i hodowle tkankowe.